035-6982930 info@margamelerna.nl

Studio Melerna

voor Zangles en/of Alexandertechniek

Corona Protocol

Alexandertechniek Studio Melerna

Corona-protocol Alexander Techniek Nederland (versie 7 mei 2020)

De Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek wil dat er veilig gewerkt
kan worden door leraren in de branche. Zij wil voorzien in de behoefte van de leerlingen om
in de lespraktijken veilig en verantwoord les te krijgen. Een goede mentale en fysieke
gezondheid, kunnen bewegen zonder pijn en blessures zijn van groot belang voor het welbevinden van mensen. Alexander Techniek kan daar een grote bijdrage aan leveren. Het veilig en verantwoord lesgeven is voor de leerling en de leraar van groot belang.
Dit protocol is opgesteld door beroepsvereniging NeVLAT. Het is gebaseerd op door het ministerie van EZK goedgekeurde protocollen voor contactberoepen, maar is niet individueel getoetst door het ministerie.

1. Deze afspraken gelden voor alle lesgeefsituaties in de Alexander Techniek en worden door iedereen die werkzaam is in de Alexander Techniek opgevolgd.
2. Uitgangspunt is dat deze afspraken helder zijn voor alle leraren en leerlingen.
3. Leraren, leerlingen en iedereen die zich in de praktijk bevindt houden zich aan dit
protocol en de algemeen geldende RIVM-richtlijnen.
4. In de praktijken worden afspraken zichtbaar medegedeeld.
5. De afspraken gelden voor de praktijk, waaronder (indien aanwezig) de entree, de
wachtruimte, praktijkruimte en het toilet.

Protocol Bepalingen:

Voor de leraren:

• Hang afspraken in de praktijk.
• Lessen vinden altijd plaats op afspraak. Spreid leerlingen ruim over de dag, zodat
leerlingen elkaar niet tegen hoeven te komen bij de wisseling van de les (of zorg dat zij
tenminste 1,5 meter afstand kunnen houden). Leraar en leerling dienen zich aan de
afgesproken tijden te houden om dit mogelijk te maken.
• Zorg voor aanwezigheid van voldoende zeep in flesje met een pompje en/of
desinfecterende middelen in een flesje met pompje en wijs aanwezigen op het belang van
handen wassen. Zorg ook voor de aanwezigheid van handcrème in een flesje met een
pompje.
• Was voor en na elke les de handen.
• Hang in het toilet de richtlijnen voor het wassen van de handen.
• Wijs een leerling met ziekteverschijnselen erop, dat hij/zij niet kan komen. Zorg dat dit bij
alle leerlingen bekend is.
• Zeg de les af als jij een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts.
• Zeg de les af als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Zorg dat bij het maken van de lesafspraak de gezondheidsregels wordenbesproken en naar de gezondheid van de leerling gevraagd wordt.
• Maak duidelijke afspraken met de leerling over het gebruik van de handen tijdens de les.
• Laat de leerling direct na binnenkomst de handen wassen. Zorg voor elke leerling voor een
schone handdoek of maak gebruik van wegwerphanddoeken.
• Ventileer je praktijkruimte goed.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues, gebruik deze slechts éénmaal en gooi ze meteen
weg.
• Groet zonder aanraking (geen hand geven).
• Neem geen jas aan, laat de leerling deze zelf ophangen.
• Gebruik voor iedere leerling een schoon doekje voor onder het hoofd, of maak gebruik van wegwerp doekjes.
• Maak zeer regelmatig de volgende zaken schoon met een desinfecterend 
schoonmaakmiddel:

o de deurklinken en trapleuningen
o de telefoon
o toilet en fonteintje
o de behandeltafel
o eventueel aanwezige pinautomaat

• Maak gebruik van papieren (koffie)bekers, indien geen afwasmachine aanwezig.
• Leg geen boekjes of tijdschriften neer om te lezen.
• Het staat de leraar vrij te kiezen of hij/zij met handschoenen en/of mondkapje les wil
geven. Gebruik deze volgens de richtlijnen van het RIVM.
• Als er updates komen op deze afspraken, communiceer die dan direct met alle
betrokkenen.

Voor de leerlingen en andere aanwezigen in de praktijk:
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar, voor de praktijk en in de praktijk.
• Kom alleen naar de praktijk. Een minderjarig kind en mensen die door een beperking
begeleiding nodig hebben mogen naar de praktijk vergezeld worden door één volwassene.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Was direct bij binnenkomst in de praktijk je handen.
• Houd je aan de lestijden om te voorkomen dat je andere leerlingen tegenkomt tussen de
lessen.
• Volg altijd de aanwijzingen van de leraar.
• Betaal zoveel mogelijk contactloos (factuur, pin of mobiel).

Op deze manier verwachten we dat je een veilige en prettige les kunt hebben!

Stop doing the wrong thing and the right thing does itself.

F.M. Alexander 1869-1955

Studio Melerna
Wielewaallaan 29
1403 BW Bussum
T: 035-6982930
KvK 32162724

Aangesloten bij:

alexander techniek

Aangesloten bij:

Connect:

Studio Melerna